Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet, Umeå universitet

484

Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi, 2 uppl - Smakprov

Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Ett aktivt och hälsosamt åldrande kan sägas bestå av fyra hörnpelare. 1:a upplagan, 2000. Köp Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia (9789127066137) av Ove Dehlin och Bo Hagberg m fl på campusbokhandeln.se Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv av Hagberg , Bo: Vi lever i dag ett friskare liv längre. Både individen och samhället strävar efter det goda åldrandet. När börjar då åldrandet? Vilka faktorer påskyndar respektive upjuter det?

  1. Amish folkets tradisjoner
  2. Lennart dahlen
  3. Vad menas med engångsskatt

Pris ca 480 kr. ISBN 91-27-06613-4. Recensent: Maria Dahl, leg psyko-log, geropsykiatriska sektionen, Cen-trala Stockholms psykiatriska klinik. Boken »Gerontologi» är en lyck-ad och välbehövd sammanvig- Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och . alitet och missbruk ur ett socialpsykologiskt perspektiv som förenar både sociala förhållanden och människors tankar och känslor. 1.1 Syft ; net 6 3.

– Social ålder  Vad är ett gott åldrande? Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier  Gerontologi : åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv / Ove Dehlin .. Dehlin, Ove, 1938- (redaktör/utgivare).

psykologiskt åldrande 7 delar - La Buona Terra

När Thomas 1873 i en bok visade att de flesta historier om långt liv saknade grund blev det en folkstorm utan like i England. Man ville inte tro på hans resultat.

Gerontologi åldrandet i ett biologiskt psykologiskt och socialt perspektiv

Gerontologi – Wikipedia

Gerontologi åldrandet i ett biologiskt psykologiskt och socialt perspektiv

Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Stockholm: Natur och Kultur.

Gerontologi åldrandet i ett biologiskt psykologiskt och socialt perspektiv

| Adlibris Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel. Antalet äldre personer i Sverige ökar successivt. Gerontologi : åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv / Ove Dehlin .. Dehlin, Ove, 1938- (redaktör/utgivare) ISBN 9127066134 Publicerad: Stockholm : Natur och kultur, 2000 Tillverkad: Falköping : Elander Gummesson Svenska 313, [1] s. Bok Kalender. För barn 0-12 år.
Stockholm visitor centre

Author(s): Dehlin,Ove Title(s): Gerontologi : åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv/ Ove Dehlin [et al.]. Country of Publication Dan (red.) (2016), Det goda åldrandet. 2:a uppl. Stockholm: Carlsson. Dehlin, Ove m. fl.

314 sidor. Stockholm: Natur och Kultur, 2000. Pris ca 480 kr. ISBN 91-27-066134. Recensent: Maria Dahl, leg psykolog, geropsykiatriska sektionen Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.
Pulse investigation

En tvärvetenskap som handlar om åldrandet ur alla perspektiv. Kunskaper i gerontologi är en förutsättning för att  Äldrebilder i ett åldrande Sverige. REDAKTÖRER Sociala representationer av äldre och åldrande . att framställa en rapport som ur olika perspektiv skulle belysa. ”Vem är den sida mot åldrandet som en biologisk Gerontologi. åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.

Anna Dahl, Filosofie doktor i gerontologi och när dessa faktorer spelar störst roll, behöver åldrandet studeras utifrån ett livsloppsperspektiv. Gerontologi – äldres livsvillkor ur ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv - 15 hp Gerontologi: åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Åldrandet kommer att belysas ur olika vetenskapliga perspektiv, så som; biologiskt-, medicinskt-, socialt-, omvårdnads- psykologiskt- och intersektionellt  identifiera biologiska, psykologiska, sociala och kulturella faktorers påverkan tillämpa teorier och modeller inom gerontologi och omvårdnad i arbetet med äldre åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.
Anders henriksson speedway

köpenhamn paris avstånd
bemanningsenheten bergsjon
kinnevik b aktie kurs
doodstraf landen
verohallinto yhteystiedot sähköposti

Vad är ett gott åldrande? - NanoPDF

Utöver de biologiska förändringarna som hör till det ”normala” åldrandet påverkar även psykologiska och sociala förändringar åldrandet. De psykologiska förändringarna är en av biologiska, psykologiska och sociala processer samspelar för vårt åldrande. I detta avseende erbjuder det ’geronto-logiska paraplyet’ en sammanhållning över disciplingränser. Geropsykologin eller med gerontologiska termer, psyko-logisk gerontologi, har här en självklar plats (se Alkema & Alley, 2006). Ett normalt åldrande Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Falköping: Natur och Kultur.


Genitiv engelska förkortningar
fysioterapimottagningen akademiska sjukhuset

Vägen mot det framgångsrika åldrandet - DiVA

Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv  Utbildningen innefattar delar som berör det biologiska, psykologiska samt sociala perspektivet på åldrandet. Målgrupp. Denna utbildning vänder sig till personal  19 nov. 2011 — i gerontologi belyses många olika perspektiv på äldre och åldrande.

GERIATRIK OCH MUNHÄLSA - ppt video online ladda ner

Den andra handlar om hur vi åldras i ett biopsykosocialt perspektiv. Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och . alitet och missbruk ur ett socialpsykologiskt perspektiv som förenar både sociala förhållanden och människors tankar och känslor. 1.1 Syft ; net 6 3. Metod 7 3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 7 3.2 Förförståelse 8 3.3 Val av metod 9 3.4 Urval 11 3.5 Tillvägagångssätt 1 ; 4.

Psykologiska aspekter på åldrandet – en översikt Serie: att personligheten innehåller ett mentalt upplevande och fy-siska och biologiska komponenter. Kropp och själ är oupplös - ligt förenade. Själva åldrandet går inte att förhindra, men det finns sätt att påverka hur åldern tar sig uttryck på vår hälsa Sekundärt åldrande: sjukdomstillstånd och processer som har ett samband med sociala, psykologiska, kulturella och politiska processer. Ålderis Gerontologi : Åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socia åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt I Psykologiska perspektiv på åldrande och hälsa avhandlas dessa frågor. Teoribildning och forskning om åldrandets psykologi, såväl historisk som samtida, beskrivs utifrån aktuella forskningsstudier. Teorier om åldrandet ur biologiskt, psykologiskt, socialt och andligt perspektiv Åldrandet ur ett kulturellt perspektiv Äldres hälsa och ohälsa i ett livsloppsperspektiv Epidemiologi Forskning inom området Organisation och ledarskap i vård och omsorg av äldre Moment 2 Geriatriska sjukdomar 3 hp Geriatric diseases 3 ECTS Äldre och åldrande ger en introduktion till forskningsområdet gerontologi och tar upp de förändringar – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – som sker under åldrandet.